IJZERCHELAAT VOOR PLANTEN  - Alle soorten Aasbloemen met schitterende bloemen, wel en niet ruikend !

Winkelwagen

KWEEKARTIKELEN

 | 

MESTSTOFFEN

 | 

IJZERCHELAAT VOOR PLANTEN


 IJZERCHELAAT VOOR PLANTEN

 Op deze pagina kunt u ijzerchelaat voor planten bestellen en kopen.
 IJzerchelaat is bedoeld als voedingstof voor alle plantaardige gewassen zoals:
 planten, kamerplanten, Cactussen, Vetplanten, tuinplanten, kruiden, struiken, bomen, en gazon (gras).
 En met name voor Hortensia's.

 Met ijzerchelaat worden planten groener, want ze maken meer chlorofyl. 
 Planten assimileren daardoor beter, want groenere planten maken meer energie.
 Uw planten groeien en bloeien met voldoende ijzerchelaat beter !  ;-)

 WAT IS IJZERCHELAAT  ?

 IJzerchelaat is een chemische stof die met ijzer-ionen een oplosbaar en complex molecuul vormt.
 IJzerchelaat wordt gebruikt om te zorgen dat ijzer niet neerslaat in een oplosing of substraat.
 Daardoor blijft ijzer beschikbaar in de voedings-oplossing voor opname door planten.

 IJzerchelaat chemisch
 De ijzer-ionen in ijzerchelaat zijn inactief.
 De ijzer-ionen kunnen daardoor niet reageren met andere stoffen zoals met elementen of ionen.
 Ze kunnen daardoor geen onoplosbare neerslag te vormen, die niet opneembaar is voor planten.
 Het ijzer in ijzerchelaat blijft daardoor beschikbaar voor opname door planten.

 Chelaat = een chemische stof die met bepaalde metaalionen een oplosbaar en complex molecuul vormt.
                 De metaalionen worden hierbij inactief, en kunnen niet normaal reageren met andere stoffen 
                 (zoals elementen of ionen) om een onoplosbare neerslag te vormen.
                 Het metaal-ion blijft daardoor beschikbaar voor opname door kamerplanten, struiken, bomen.

 Gebruik van chelaten
 Chelaten worden gebruikt om te zorgen dat bepaalde stoffen niet neerslaan in een oplosing.
 Daardoor blijven deze stoffen beschikbaar in de (voedings-) oplossing.

 De kunstmatige gemaakte chelaten zijn stabieler dan in de natuur voorkomende chelaten.


 IJZER ALS VOEDINGSSTOF VOOR PLANTEN
 IJzer is een noodzakelijke voedingsstof voor de vorming van bladgroen en bladgroenkorrels. 
 Zo'n 80% van het element ijzer in een plant tref je aan in het bladgroen.
 Ook is ijzer een bouwsteen van veel eiwitten en enzymen in planten, struiken en bomen.


 IJZERGEBREK BIJ PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN

 Bleekgroene kleur bij ijzergebrek van planten
 De bladeren van planten en struiken krijgen bij ijzergebrek een bleke geelachtige kleur.
 Die geelverkleuring is aan het eind van een stengel of blad goed te zien.
 Soms zijn veel bladeren geheel lichtgroen tot geelgroen verkleurd (bijvoorbeeld bij Hortensia's).
 Soms zijn de nerven nog groen, en de rest van het blad geelachtig van kleur.

 Kenmerken van ijzergebrek bij planten, struiken en bomen

 Waar is ijzergebrek te zien ?
 Gebrek aan ijzer is het eerste te zien in de top van een plant, struik of boom.
 Bijvoorbeeld aan het einde van een blad of stengel.

 Wat voor soort verkleuring ?
 Het normaal groene weefsel van planten verkleurt geel (geelachtig), en soms zelfs wit.

 Verdwijnen van de verkleuring
 Als een plant later voldoende ijzer krijgt, kan deze geelverkleuring verminderen of zelfs geheel verdijnen.
 Het eerder geel of wit verkleurde weefsel is wel zwakker dan weefsel dat meteen groen kleurt. 


 OORZAKEN VAN IJZERGEBREK BIJ PLANTEN

 1.  Oorzaken van ijzergebrek bij planten
  Ijzergebrek bij een plant betekent dat een plant onvoldoende ijzer opneemt.

 Mogelijke oorzaken van een gebrek aan ijzer bij planten zijn:
 1. slechte opname van ijzer (Fe) door de plant, veroorzaakt door:
     -- hoge zuurgraag (pH > 8). 
     -- slecht wortelgestel.
     -- lage temperatuur van de aarde (lage grondtemperatuur).

     Deze omstandigheden kunnen de ijzer-opname remmen.
     Ondanks dat er wel voldoende ijzer in de grond aanwezig is !

 2. lage beschikbaarheid in het substraat (aarde, grond).

 3. transport van ijzer dat geremd is.
     Het al aanwezige ijzer in de plant kan zich niet verspreiden naar andere delen van de plant.
     Het benodigde ijzer moet dan geheel uit de wortels (worteltoppen) komen. 

 2. Reactie van planten op ijzergebrek
 Planten beschikken over verschillende mechanismen om toch voldoende ijzer te kunnen opnemen.
 De wortels van planten kunnen:
 2.1 positief geladen H+ ionen afscheiden.
      Hierdoor wordt het jjzer in de buurt van de wortel toch opneembaar.
 2.2 stoffen afscheiden met een chelaat-achtige werking.
      Hierdoor kan ijzer in het substraat worden opgelost in water.

 3. Kalkrijke aarde en ijzer
 Grond met veel kalk bevat ook veel HCO3- ionen.
 Deze bicarbonaat-ionen neutraliseren aanwezige H+ ionen, zodat de grond minder zuur wordt. 
 En de wortels nog steeds het ijzer slecht kunnen opnemen.
 In kalkrijke gronden kan ijzergebrek daarom slecht worden bestreden.

 HCO3- =  bicarbonaat-ion = (mono)waterstofcarbonaat-ion.


 SOORTEN IJZERCHELAAT

 De ijzerchelaten Fe-DTPA en Fe-EDDHA worden het meest gebruikt in de glas-tuinbouw.
 Veel gebruikte ijzerchelaten zijn:

 1. DTPA IJZERCHELAAT
 Dit ijzerchelaat wordt het meest gebruikt in de glas-tuinbouw.
 Fe-DTPA is bruikbaar tot een zuurgraad van pH = 7. 

 2. EDTA IJZERCHELAAT
 Fe-EDTA werkt tot maximaal een zuurgraad van pH = 6. 
 Wordt soms gebruikt in samengestelde meststoffen.
 
 3. EDDHA IJZERCHELAAT
 Fe-EDDHA is bruikbaar bij een zuurgraad van pH = 4 tot pH = 10. 
 Maar vooral te gebruiken bij pH = 7 (neutraal) en hoger.

 4. EDDHSA IJZERCHELAAT
 Fe-EDDHSA is bruikbaar tot een zuurgraad van pH = 10. 
 Het wordt gebruikt bij de teelt van substraten met een ultra-violet (UV) ontsmetter.

 VERSCHILLEN TUSSEN  FE-DTPA EN FE-EDDHA
  
  1. IJzerchelaat Fe-DTPA is bruikbaar tot een zuurgraad van pH = 7 (neutraal).

  2. IJzerchelaat Fe-EDDHA is te gebruiken van pH = 4 - 10 (van licht zuur tot licht basisch).
      Dus bij een hogere zuurgraad dan Fe-DTPA.  
      Fe-EDDHA is vooral te gebruiken bij pH = 7 (neutraal) en hoger.


 IJZERCHELAAT FE-DTPA 7%

 KENMERKEN VAN IJZERCHELAAT-DTPA 7%
 Chemische formule:  Fe-DTPA .
 Samenstelling:  microgranulaat (= zeer fijne korrels, door vermalen ontstaan).
 Bruikbaarheid:  tot een zuurgraad pH = 7.
 Verontreinigingen:  Bevat geen natrium en sulfaat.
 IJzer-gehalte (Fe):  7%
 Kwaliteit:  7% Fe-DTPA is de hoogste kwaliteit (er bestaat ook nog een Fe-DTPA 3%).
 Gevoeligheid:  Fe-DTPA is gevoelig voor licht, hierdoor kan het ijzerchelaat uiteenvallen.  

 ZUURGRAAD EN IJZERCHELAAT
 De zuurgraad (pH) van de voedings-oplosing is belangrijk bij het gebruik van ijzer-chelaat.
 Bij een lage of hoge zuurgraad kan:
 -- de binding van het ijzer met het chelaat worden verbroken.
 -- het chelaat zelf stuk gaan en uiteenvallen.
 
 N.B. In aarde boven pH = 7 kan men beter IJzerchelaat EDDHA 6% gebruiken.


  IJZERCHELAAT FE-EDDHA  6%

 KENMERKEN VAN IJZERCHELAAT-EDDHA  6%
 Chemische formule:  Fe-EDDHA .
 Samenstelling:  microgranulaat (= zeer fijne korrels, door vermalen ontstaan).
 Bruikbaarheid:  van een zuurgraad pH = 4 tot pH = 10.
 
 IJzer-gehalte (Fe):  6%
 Base / zuur inbreng:  Neutraal.
 Gevoeligheid:  Fe-EDDHA is gevoelig voor licht, hierdoor kan het ijzerchelaat uiteenvallen.  

 ZUURGRAAD EN IJZERCHELAAT
 De zuurgraad (pH) van de voedings-oplosing is belangrijk bij het gebruik van ijzer-chelaat.
 Bij een lage of hoge zuurgraad kan:
 -- de binding van het ijzer met het chelaat worden verbroken.
 -- het chelaat zelf stuk gaan en uiteenvallen.
 
 N.B. In aarde (grond) onder pH = 7 kan men beter ijzerchelaat DTPA 7% gebruiken.
        Fe-DTPA is goedkoper en werkt beter onder een pH = 7.


 INSTABILITEIT VAN IJZERCHELAAT FE-DTPA 7% en FE-EDDHA 6%
 IJzerchelaten in een voedings-oplossing kunnen instabiel worden en uiteenvallen door:
 -- een te hoge zuurgraad (pH).
 -- een te hoge concentratie van andere voedingselementen. 
 -- licht. Bewaar ijzerchelaat daarom in een donkere verpakking !


 TOEPASSEN VAN IJZERCHELAAT BIJ PLANTEN, STRUIKEN EN BOMEN

 TOEPASSEN VAN IJZERCHELAAT FE-DTPA 7% 
 1. Breng Fe-DTPA 7% op de grond dat matig zuur tot licht alkalisch is.
     Daarna met water in de grond spoelen.
 2. Los Fe-DTPA 7% op in het gietwater van planten.
     Giet daarna uw planten, of geef van onderaf water.
     Naspoelen is niet nodig.

 TOEPASSEN VAN IJZERCHELAAT FE-EDDHA 6% 
 1. Breng Fe-EDDHA 6% op de grond dat neutraal tot licht alkalisch is.
     Daarna met water in de grond spoelen. 
 2. Los Fe-EDDHA 6% op in het gietwater van planten.
     Giet daarna uw planten, of geef van onderaf water.
     Naspoelen is niet nodig.

  DOSERING VAN IJZERCHELAAT FE-DTPA 7% EN EDDHA 6%

  N.B. Het ijzerchelaat moet in water worden opgelost.

  1. IJZERCHELAAT IN ONZE CACTUSMEST / AASBLOEMENMEST
  Onze Cactusmest / Aasbloemenmest bevat 0,15 % Fe ((= 0,0015 Fe).
  De dosering is maximaal 1 gram Cactusmest / Aasbloemenmest per liter water.
  Ofwel 1 gram Cactusmest bevat 0,0015 gram Fe per liter water.

  Onze Cactusmest / Aasbloemenmest bevat waarschijnlijk iets te weing opneembaar ijzer bij een pH onder de 7.
  Dat kunt u verhelpen door extra Fe-DTPA 7% te geven (werkzaam tot pH = 7).

  2. IJZERCHELAAT IN ANDERE MESTSTOFFEN
  Andere meststoffen bevatten bijv. 0,07 % en 0,25 % ijzer (Fe).

  3. VOORZICHTIGE DOSERING
  Begin met een lage dosering, en kijk wat de uitwerking is.
  Bij voldoende ijzer maakt de plant groene bladeren in de top.

  3.1 Voorzichtige dosering van ijzerchelaat Fe-DTPA 7%
  Geef 0,15 % gram ijzer per liter water.
  Ofwel 100/7 x 0,15 % = 0,021 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 1 liter water.  
  Ofwel  10 x 100/7 x 0,15 % = 0,21 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 10 liter water.

  3.2 Voorzichtige dosering van ijzerchelaat Fe-EDDHA 6%
  Geef 0,15 % gram ijzer per liter water.
  Ofwel 100/6 x 0,15 % = 0,025 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 7% per 1 liter water.  
  Ofwel 10 x 100/7 x 0,15 % = 0,25 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 7% per 10 liter water.

  4. DOORLOPENDE DOSERING FE-DTPA 7%

  4.1 Toepassing doorlopend Fe-DTPA 7%
  Planten kunnen waarschijnlijk meer FE (ijzer) gebruiken, bijv. 0,25 % ijzer.
  Geef daarom 0,25 % gram ijzer per liter water.
  Ofwel minstens 100/7 x 0,25 % = 0,036 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 1 liter water.  
  Ofwel minstens 10 x 100/7 x 0,25 % = 0,36 gram ijzerchelaat Fe-DTPA 7% per 10 liter water.

  4.2 Toepassing doorlopend Fe-EDDHA 6%
  Planten kunnen waarschijnlijk meer FE (ijzer) gebruiken, bijv. 0,25 % ijzer.
  Geef daarom minstens 0,15 % gram ijzer per liter water.
  Ofwel minstens 100/6 x 0,15 % = 0,042 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 7% per 1 liter water.  
  Ofwel minstens 10 x 100/7 x 0,15 % = 0,42 gram ijzerchelaat Fe-EDDHA 7% per 10 liter water.

  5. TOEPASSING EENMALIG
  1 gram ijzerchelaat in 10 liter water.


 BEWAAR IJZERCHELAAT IN HET DONKER !
  
  IJzerchelaat moet in het donker worden bewaard.
  Door licht kan ijzerchelaat uiteenvallen en onwerkzaam worden.


IJzerchelaat - 7% - DTPA - 100 gram
IJzer-meststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit is het meest gebruikte ijzerchelaat in de glas-tuinbouw.


Euro 7.95


Voorraad: Voorradig.


Aantal  IJzerchelaat - 7% - DTPA - 250 gram
IJzer-meststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit is het meest gebruikte ijzerchelaat in de glas-tuinbouw.


Euro 17.95


Voorraad: Voorradig.


Aantal  IJzerchelaat - 7% - DTPA - 500 gram
IJzer-meststof, werkzaam bij pH = 2 tot 7 . Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit is het meest gebruikte ijzerchelaat in de glas-tuinbouw.


Euro 33.95


Voorraad: Voorradig.


Aantal  IJzerchelaat - EDDHA - 6% - 100 gram
IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10. Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit ijzerchelaat is bruikbaar bij een hogere zuurgraad:  pH = 4 - 10


Euro 15.95


Voorraad: Voorradig.


Aantal  IJzerchelaat - EDDHA - 6% - 250 gram
IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10. Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit ijzerchelaat is bruikbaar bij een hogere zuurgraad:  pH = 4 - 10


Euro 37.95


Voorraad: Voorradig.


Aantal  IJzerchelaat - EDDHA - 6% - 500 gram
IJzermeststof, werkzaam bij pH = 4 tot 10. Snel werkend tegen gele en witte verkleuringen.

Gaat ijzergebrek tegen waardoor gele en witte bladeren of groeipunten ontstaan.
Het plantenweefsel kleurt met ijzerchelaat groener en assimileert veel beter.

Goed oplosbaar in het gietwater voor planten, struiken en bomen.
Dit ijzerchelaat is bruikbaar bij een hogere zuurgraad:  pH = 4 - 10


Euro 47.50


Voorraad: Voorradig.


Aantal