BEWORTELEN VAN STEKKEN VAN AASBLOEMEN  - Alle soorten Aasbloemen met schitterende bloemen, wel en niet ruikend !

Winkelwagen

BEWORTELEN VAN STEKKEN VAN AASBLOEMEN


BEWORTELEN VAN STEKKEN VAN AASBLOEMEN


  1. Bewortelen van stekken van Aasbloemen - Algemene informatie 
  Stekken van Aasbloemen maken vaak makkelijk nieuwe wortels.
  Ook in de wintermaanden bewortelen Aasbloemen goed.
  Op deze pagina staan enkele tips om het bewortelen en verder laten groeien goed te laten verlopen.
  Succes !

  1. Gevoelige wortels van Aasbloemen
  De wortels en stengels van Aasbloemen zijn gevoelig voor vochtige en andere ongunstige omstandigheden.
  Bij een infectie van de wortels of het groene weefsel van een stengel is de de Aasbloem vaak nog te redden.
  Snij dan het weefsel met infecties weg zodat je geen zwarte verkleuring of puntjes meer ziet.
  Laat daarna het niet aangetaste weefsel van de stengel goed drogen.

  2. Belangrijk
  Bij het bewortelen van een stekken van Aasbloemen zijn 2 zaken heel belangrijk:
  De stek:
  1. heeft nog geen wortels, en kan dus geen water opnemen.
      Water geven om de stek van water te voorzien heeft dus weinig zin..
  2. droogt uit door de omgeving (temperatuur, zon, warmte, wind).
      Op den duur kan de stek geheel uitdrogen en sterven.
  
  Let goed op de bewortelende stek totdat de stek voldoende wortels heeft gemaakt en zelf water op kan nemen. 

  3. Uitdrogen van de stek
  Het is belangrijk dat de stek tijdens het bewortelen niet te veel uitdroogt.
  Bij veel vochtverlies kan de stek sterk uitdrogen en zelfs verdrogen en afsterven.
  Houd de stek uit de zon op een niet te warme plek (15 - 20 graden Celsius).
  Hoe verder een stek in de grond geplant is, hoe minder de stek uitdroogt.
  
  4. Hoe lang duurt het bewortelen ?
  Gelukkig bewortelen Aasbloemen heel snel, soms al in enkele weken.
  De snelheid van het bewortelen hangt af van verschillende omstandigheden.
  Meestal heeft een stek na 4 tot 6 weken al nieuwe korte wortels gemaakt.
  Het kan sneller, maar dan heb je meer kans dat een stek verrot.
  Pas dan kunt u de grond een beetje vochtig maken.

  5. Bewortelen van stekken van Aasbloemen in de herfst en in de winter
  De herfst en winter zijn heel geschikt om Aasbloemen te laten bewortelen.
  Er is nog genoeg licht en zonlicht, en de temperatuur is minder hoog dan in de zomer.
  Een stek:
  -- kan voldoende energie maken uit het zonlicht.
  -- verliest minder vocht door verdamping omdat de temperatuur lager is.

  Bewortelen in de wintermaanden zorgt ervoor dat een stek in het begin van het voorjaar meteen verder kan groeien.
  Water geven aan stekken kan ook in de winter, mits de Aasbloem in een warme kamer in het licht staat.

  6. Vorm van de wortels
  Aasbloemen maken dikke wortels die tot onderin een plantenpot groeien.
  Ze maken een uitgebreid wortelstelsel, 

  7. Verrotten van een stek
  Door vocht in de grond kan een stek makkelijker infecteren en verrotten.
  Laat een stek dus eerst in droge grond bewortelen.
  Geef pas water als aan de onderkant van de stek een korte wortel te zien is.
  Besproei de stek lichtjes met water na 1 maand bewortelen.
  Doe dit als de grond weer opgedroogd is, en om de 2 - 3 dagen.
  
  8. Aasbloemen maken wortels aan de onderkant
  Stekken maken altijd aan de onderkant nieuwe wortels.
  Hoe een stek ook in de grond wordt gezet, of plat op de grond wordt gelegd.
  Aan de onderkant van een stek worden meerdere lange wortels gevormd.

  9. Groeiwijze van Aasbloemen
  De stengels van Aasbloemen groeien schuin omhoog, rechtop, of kruipen over of onder de grond.
  Aasbloemen groeien door nieuwe uitlopers te maken, die heel snel nieuwe wortels maken.

  10. Diepte van het oppotten
  Hoe dieper een stek in droge grond staat, hoe meer kans op overleven.
  Diep opgepot is er:
  -- minder vochtverlies door verdamping, en dus minder uitdroging en kans op verbranding door de volle zon..
  -- minder kans op bevriezing.

  11. Manieren van oppotten van Aasbloemen
  -- verticaal in de droge aarde steken.
  -- schuin (diagonaal) in de grond planten.
  -- horizontaal op het substraat (grond) leggen. 
  Door een stek plat op de aarde te leggen komt het afgesneden deel niet in contact met de vochtige ondergrond.

  12. Bloei na het bewortelen
  Zo'n 4 maanden na het oppotten kan een stek al gaan bloeien.
  Vooral als de stek goed beworteld is in een 6,5 cm potje.

  De andere omstandigheden moeten dan ook goed zijn, zoals voldoende:
  -- licht.
  -- water en voedingsstoffen.
  -- warmte, maar niet te warm (liever niet boven 25 graden).  

  2. Omstandigheden tijdens het bewortelen van Aasbloemen
  In het algemeen geldt: hoe minder directe zon, water en vocht hoe beter. 
  1. Zorg dat de stek niet in de zon staat.
  2. Zorg dat de stek niet in te hoge temperatuur staat.
      Minimaal zo'n 10 graden Celsius, optimaal is zo'n 15 graden tot maximaal 20 graden Celsius.
  3. Kijk om de 2 weken of de stek al nieuwe wortels heeft gemaakt.
      Trek ter controle de stek voorzichtig uit de grond.
  4. Wacht met water geven tot je duidelijk een wortel ziet van enkele millimeters lang.
      Maak de grond dan van bovenaf licht vochtig.
      Water geven aan stekken alleen bij kamertemperatuur of hoger (vanaf 20 graden Celsius).

  3. Bewortelen van stekken van Aasbloemen - In het kort
  1. Drogen van het wondvlak van de stek direct na het afsnijden.
  2. Verder indrogen van het wondvlak van de stek (2 - 3 dagen).
  3. Oppotten van de stek in droge grond.
  4. Genezen van het afgesneden wondvlak (1 maand).
  5. Beetje water geven aan een stek met nieuwe wortels.
  6. Licht besproeien van een stek zonder nieuwe wortels.  

  4. Handleiding voor het bewortelen van stekken van Aasbloemen - Uitgebreid

  4.1 Laten drogen van het snijvlak van een stek direct na het afsnijden
          Tijdsduur: 1 minuut.
          Na het afsnijden van de stek is het vochtige snijvlak vatbaar voor infecties van bacterien, schimmels en virussen.
          Droog het wondvlak van de stek door er voorzichtig enkele keren droog keukenpapier tegenaan te houden.

  4.2 Verder laten drogen van het snijvlak van een stek na het afsnijden
           Tijdsduur: 2-3 dagen
           Laat de wond van de stek daarna twee tot drie dagen goed drogen in een droge en goed geventileerde omgeving.
           Leg de stek:
           -- horizontaal op een potje met droge grond. 
           -- op een warme plek met voldoende luchtcirculatie.
           -- bij een temperatuur van zo'n 20 - 22 graden Celsius.
           -- in een niet vochtige omgeving.
           -- in het licht, maar niet in de zon (schaduw).

  4.3 Markeren van de zijkant van de stek
          Tijdsduur: 1 minuut.
          Je kan op de zijkant van de stek met een stift een klein streepje zetten.
          Doe dit zo'n 1 cm van de afgesneden onderkant van de stek. 
          Zet de markering op de bolle zijde van een gebogen stek.

          Zorg bij het oppotten dat deze markering op de zijkant naar onder gericht is.
          De markering moet dus (schuin) naar beneden wijzen in de richting van de onderkant van het potje.
          Hierdoor weet je aan welke kant de wortels gaan groeien.

  4.4 Laten genezen van het snijvlak van een stek 
           Tijdsduur: 1 maand
           Nadat het snijvlak van een afgesneden stek 3 dagen gedroogd is, moet de wond verder genezen.
           De stek maakt de wond bestand tegen vochtige grond, mineralen, zouten, bacterien en schimmels.
           Zorg dat het wondvlak van de stek tijdens dit genezingsproces niet in contact komt met vocht !
           De genezing van het snijvlak duurt waarschijnlijk meerdere weken tot 1 maand.

  4.5 Handleiding voor het Oppotten van stekken van Aasbloemen
           Zet de stek na het 2 - 3 dagen drogen in geheel droge grond.
           Plant de onderste helft van de stek in droge aarde.
           Of leg een stek horizontaal op de droge grond.
           Een horizontaal liggende stek droogt wel sneller uit dan een in droge grond geplante stek.

           Per geslacht of soort zal de ene methode misschien een beter resultaat opleveren dan de andere.

           1. Rechtop of schuin oppotten in de grond 
           Maak een loodrecht gat in de grond.
           Steek de stek voorzichtig loodrecht in deze opening.
           Druk de grond rond de stek zachtjes iets naar beneden.

           1. Schuin oppotten in de grond 
           Maak een schuin gat in de grond.
           Steek de stek voorzichtig schuin in deze opening.
           Druk de grond rond de stek zachtjes iets naar beneden.

           2. Horizontaal liggend op de grond oppotten
           Maak een geultje in de grond zo lang als de stek, en zo diep als de helft van de stek.
           Leg de stek in het kuiltje, met zo mogelijk de kant met kleine wortels naar beneden.
           Leg bij een kromme stek de bolle kant naar beneden in de groef in de aarde.
           Druk de aarde naast de stek zachtjes aan.
      
  4.6 Controleren van de wortels
           Zo'n 4 weken na het afsnijden van de stek is de snijwond voldoende genezen.
           Controlleer of de stek al nieuwe wortels heeft gemaakt.
           Haal de stek voorzichtig uit de droge grond.
           Kijk aan de onderkant van de stek of de stek al nieuwe wortels heeft gemaakt.

  4.7 Water geven aan een stek met nieuwe wortels
           Nieuwe wortels aan een stek zijn een teken dat de stek water wil opnemen.
           Geef dus pas een beetje water als je nieuwe wortels ziet.
           Geef een beetje water van bovenaf zodat zo'n 20% van de grond vochtig wordt.
           Wacht tot de grond uitgedroogd is voordat je opnieuw water geeft.
           Het geeft niet als er water wegloopt aan de onderzijde van het potje.
        
  4.8 Licht bevochtigen van een stek zonder nieuwe wortels
           Misschien maken stekken pas wortels als ze merken dat de grond vochtig is.
           Als de snijwond van een stek na 1 - 2 maanden goed genezen is dan kan je van bovenaf een beetje water geven.
           Geef zoveel water dat de bovenste 5-10% grond van het potje een beetje vochtig is. 
           Doe dit om de 2-3 dagen door de grond met een plantenspuit of gieter van boven af een beetje te bevochtigen.
           Laat de de grond hierna uitdrogen voor je opnieuw water geeft.

  5. Teveel ingedroogde stek redden
  Stekken van Aasbloemen kunnen maanden zonder water als ze op een koele plek liggen uit de zon.
  Als een stek te veel indroogt kan de stek verdrogen en dood gaan. 
  Een bijna geheel verdroogde stek kan je als volgt van water voorzien.
  
  1. Zet een streepje met een stift op de zijkant van de stek die tijdens het bewortelen onder lag.
      Doe dit zo'n 1 cm van de afgesneden onderkant van de stek.
      Dan weetje welke kant naar beneden gericht was, en waar dus als eerste wortels uit gaan groeien.
  2. Snij de onderkant 2 mm af tot je levend weefsel ziet.
  3. Leg de afgesneden stek met de onderste 0,5 cm in een schaaltje met gekookt water.
      Zet bijv. het schaaltje schuin.     
      De stek gaat nu water opnemen.
  4. Haal de onderkant van de stek uit het water als de stek voldoende water heeft opgenomen.
      Hoe langer een stek in het water ligt, hoe eerder het weefsel wordt aangetast en kan gaan rotten.       
  5. Snij dan van de onderkant van een kleine stek 2-5 mm weg.
      Snij dan van de onderkant van een grotere stek 5-10 mm weg.
      Eventueel meer als je denkt dat het onderste weefsel is aangetast.
      Dit om een mogelijke infectie tijdens het water opnemen weg te snijden.
  6. Droog het wondvlak van de stek door er voorzichtig enkele keren droog keukenpapier tegenaan te houden.
  7. Laat hierna de wond van de stek goed drogen door de stek op een potje met droge grond te leggen.
      Zorg dat het streepje op de zijkant van de stek op de grond komt te liggen.  
      Zie verder punt 4.2 van de handleiding voor het bewortelen van stekken van Aasbloemen.